top of page

Úřední agenda

adult-1868003_1920.jpg

Benediktinská hospodářská správa zajišťuje správu nemovitostí a zemědelských pozemků v lokalitách benediktinských mateřských klášterů.
 

Pod agendu správy nemovitostí paří například:
•  pronájmy bytů, domů
• 
pronájem pozemků
•  souhlasy týkající se stavby
•  souhlasy s konáním akcí na pozemcích (sportovní, kulturní, aj.)

Agenda správy zemědělských pozemků zahrnuje:

•  propachtování pozemků

Ve věcech týkajících se této problematiky se můžete obrátit na Ing. Lukáše Netolického.
e-mail: bhs.pozemky@brevnov.cz

 
 

 

 

bottom of page