top of page

Kontakty a důležité odkazy

Benediktinská hospodářská správa Břevnov s. r. o.

Markétská 1/28
169 00 Praha 6 – Břevnov

IČO: 03586235
DIČ CZ03586235

Datová schránka: ID eg7ss6j
Jednatel BHS Břevnov: Mgr. Petr Prokop Siostrzonek O.S.B.
Prokurista BHS Břevnov: Ing. Petr Bláha, e-mail: bhs.brevnov@brevnov.cz
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 234376.

 

Břevnov
Ing. Petr Bláha, ředitel:
bhs.brevnov@brevnov.cz
Ing. Lukáš Netolický, agenda související s pozemky, povolení apod.: bhs.pozemky@brevnov.cz  
Ing. Š
árka Kolářová, účetní: bhs.kancelar@brevnov.cz

Libočany
Luděk Počta, velkostatek Libočany: bhs.libocany@brevnov.cz

Broumov
Ing. Jiří Beran, pěstební činnost, myslivost Broumovsko:
bhs.broumovpestebni@brevnov.cz
Martin Balák, správa budov Broumovsko, klášter Broumov: bhs.klasterbroumov@brevnov.cz
Petr Hrnčíř, polesí Hvězda: bhs.polesihvezda@brevnov.cz
Jakub John, polesí Javory: bhs.polesijavory@brevnov.cz
Miloš Nosek, správa budov Broumovsko, klášter Police n. M.: bhs.klasterpolice@brevnov.cz
Jana Rutarová, služby, info, ubytování, turistika: bhs.info@brevnov.cz

Kladno, Sloupno, Kobylice, Orlová, Chlumín, Hrdly
Ing. Petr Bláha: bhs.brevnov@brevnov.czBenediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

Markétská 1/28
169 00 Praha 6 – Břevnov

datová schránka: ID 7y4eg43
e-mail: klaster@brevnov.cz
www.brevnov.cz

www.facebook.com/brevnovsky.klaster


Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově

Klášterní 1
550 01 Broumov
Datová schránka: mxsnbjr
www.opatstvibroumov.cz
www.facebook.com/opatstvibroumov

bottom of page