top of page

Archiv novinek

Les

DEN LESA
S BENEDIKTINSKOU HOSPODÁŘSKOU SPRÁVOU

AKCE NEJEN PRO RODINY S DĚTMI V LOKALITĚ HVĚZDY.

Ukázka lesní techniky, práce s koněm, lesní pedagogika, zalesňování. Možnost opéct si donesené buřty.

Sobota 13. 4. 2024 od 10:00 do 14:00 hod.

Hvězda v Broumovských stěnách

Doprava z Police nad Metují, aut. st.:  9:45 | 10:45 | 11:45

Linkový autobus bude v těchto časech zajíždět na Hvězdu. Zpět se každý dopravuje po vlastní ose nebo dle běžných autobusových jízdních řádů – viz www.idos.cz. Odpoledne autobusy na Hvězdu již nezajíždějí.
Upozornění: V den konání akce budou příjezdová silnicena Hvězdu a parkoviště na Hvězdě pro veřejnost uzavřeny.
 
Pořádá Benediktinská hospodářská správa a Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově.
Děkujeme Městu Police nad Metují za spolupráci na technickém zajištění akce
a CDS Náchod
za zajištění dopravní obslužnosti. Rozšíření spojů financuje Královéhradecký kraj, děkujeme.
Událost Den lesa na facebooku.

 

 

 

DAR ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI POLICE NAD METUJÍ

Bývalý klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují byl zapsán do Programu záchrany architektonického dědictví. Polická Římskokatolická farnost tím získá potřebné dotace na opravy, které začnou
v letošním roce. Kostel je součástí bývalého benediktinského kláštera, který je zapsanou kulturní památkou České republiky, a který již několik let čerpá peníze ze stejného programu na opravu krovu a střechy.

Benediktinská hospodářská správa Břevnov, s. r. o., která se na Broumovsku a Policku stará o rozsáhlé pozemky
a soubor nemovitostí, poskytla v letech 2023 a 2024 polické farnosti dar na opravu kostela. Hospodářská správa darovala farnosti více než 60 m³ dřeva z úbočí hory Ostaš potřebného pro opravu krovu.


 

 

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA LIBOČANY

 

V roce 2023 realizovala Benediktinská hospodářská správa projekt, jehož cílem bylo snížení energetické náročnosti objektu česačky-sušičky chmele prostřednictvím instalace fotovoltaické elektrárny na střeše objektu v bývalém areálu zámeckého velkostatku v obci Libočany, okres Žatec. Projekt byl financován Evropskou unií.

Hlavním předmětem činnosti hospodářské správy v tomto území je obnova benediktinské chmelařské tradice
v žateckém regionu.

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA PATRONÁT V ÚDOLÍ LIBOCE

Údolí Liboce u Libočan na Žatecku je významným krajinným prvkem, který tvoří dva rozsáhlé svahy nad nivou říčky Liboc. Vlastníkem území je břevnovské Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty.Jedná se o území porostlá významnými společenstvími rostlin a teplomilným lesem, v severní části svahy navazují na břeh
s významným doprovodem mokřadních rostlin. Hlavním cílem na uvedené lokalitě je údržba bezlesí – suchomilných společenstev na jižně orientovaném svahu. Probíhá zde pravidelná seč, která je doplněna redukcí dřevin na některých plochách a likvidací invazivního bělotrnu kulatohlavého. V říjnu 2023 v Údolí Liboce pracovali studenti Gymnázia Žatec, kteří vyřezali křoviny a mladé dřeviny.  Aktivity studentů budou na tomto území budou pokračovat v květnu / červnu 2024.


Děkujeme studentům Gymnázia Žatec a jejich paní učitelce Evě Požárové a také Barboře Čepelové z Oblastního muzea v Lounech za spolupráci a patronát nad tímto územím.

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Břevnově

Benediktinská hospodářská správa Břevnov s. r. o.

 
 

 

 

ZÁKAZ VSTUPU NA OSTAŠ
24. 9.–29. 9. 2023 A 1. 10.–8. 10. 2023

 

Důvodem je těžba kůrovcem napadeného dřeva a jeho přibližování za využití letecké techniky.

Omezení je nezbytné pro zajištění bezpečnosti osob a majetku. Omezení se týká i turistických tras vedoucích

přes toto území. Děkujeme za respektování.

ostas2.jpg

ZÁKAZ VSTUPU NA OSTAŠ
24. 9.–29. 9. 2023 A 1. 10.–8. 10. 2023

 

Důvodem je těžba kůrovcem napadeného dřeva a jeho přibližování za využití letecké techniky.

Omezení je nezbytné pro zajištění bezpečnosti osob a majetku. Omezení se týká i turistických tras vedoucích

přes toto území. Děkujeme za respektování.

ilu1.jpg
bottom of page